Visie Woonvereniging

Visie Woonvereniging

Visie
In de Roggeveenstraat bouwen buren aan iets moois. Dat moois komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen — daar gaat een bewogen buurtgeschiedenis aan vooraf, spruitend uit een ‘voor bewoners door bewoners’-mentaliteit. Woonvereniging Roggeveenstraat hanteert een toekomstgerichte visie, voortbouwend op de volgende pijlers:

Sociaal
Wist je dat deze straat er zonder de inzet van buurtbewoners nu compleet anders zou hebben uitgezien? De sfeervolle, laat 19e eeuwse huisjes zouden zijn gesloopt voor nieuwbouw, waardoor veel huurders zich genoodzaakt zouden hebben gezien om uit hun geliefde straatje te vertrekken. Door het uitblijven van onderhoud (indachtig de sloopplannen) verkeren de meeste woningen nu in zeer slechte staat. Met de oprichting van een wooncoöperatie (voorloper van Woonvereniging Roggeveenstraat), werd een plan voor koop en renovatie gemaakt, waarmee bewoners de voorgenomen sloop hebben weten af te wenden. Vanaf het begin van de oprichting van Woonvereniging Roggeveenstraat is het behoud van de straat met betaalbare huisvesting de inzet geweest.

Zelfwerkzaam
65 woningen in de Roggeveenstraat zijn sinds 1 januari 2019 in het bezit van de bewoners wat betekent dat we de huizen niet alleen bewonen, maar deze ook gezamenlijk beheren. Zou de stad er niet veel kleurrijker en gezelliger op worden als meer mensen zich over hun directe leefomgeving zouden ontfermen? Beslissingen binnen de Woonvereniging worden door de bewoners zelf genomen, door middel van horizontale samenwerking. Door medezeggenschap in besluitvormingsprocessen dragen we gezamenlijk verantwoordelijkheid voor onze huizen. Het succesvol beheren van zo’n straat vraagt om een zekere mate van zelfwerkzaamheid en onze bereidheid om elkaar onderling te helpen — denk alleen al aan de renovatie van al die woningen! Tegen de heersende achtergrond van individualisme in de woonsfeer, is dit soms nog moeilijk voor te stellen. Woonvereniging Roggeveenstraat daagt het gevestigde denken over wonen uit, door te bewijzen dat dit gewoon beter kan!

Duurzaamheid
Oude gebouwen worden maar al te vaak gesloopt voor nieuwbouw, wat grote impact heeft op het milieu. Omdat de productie van bouwmaterialen een zeer energie intensieve industrie is, heeft nieuwbouw een enorme carbon footprint ten opzichte van renovatie. Door ‘hergebruik’ van de oudbouw besparen we dus veel meer dan dit fraaie stadsgezicht alleen. Renovatie van de woningen stelt ons daarbij in de gelegenheid om ze energiezuiniger en gezonder te maken (betere ventilatie en vrij van vochtproblemen). Onder duurzaamheid kan ook een goede band tussen buurtbewoners worden verstaan; en hun band met de directe omgeving. Een mooi voorbeeld hiervan in de straat is biologische moestuin ’t Welpje, waar buurtbewoners tuinieren en elkaar spontaan treffen. Wist je dat dit ook de plek is waar de Woonvereniging uit is ontsproten? Wie weet wat voor initiatieven hier nog allemaal van de grond gaan komen!