Auteur: info@roggeveenstraat.nl

Visie Woonvereniging

Visie Woonvereniging

Visie In de Roggeveenstraat bouwen buren aan iets moois. Dat moois komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen — daar gaat een bewogen buurtgeschiedenis aan vooraf, spruitend uit een ‘voor bewoners door bewoners’-mentaliteit. Woonvereniging Roggeveenstraat hanteert een toekomstgerichte visie, voortbouwend op de volgende pijlers: 

Roggeveenstraat in de media

Roggeveenstraat in de media

De afgelopen jaren heeft onze straat vaak in de schijnwerpers gestaan. Hier een opsomming van verschillende artikelen en uitzendingen. Landelijke Pers: NOS AD Volkskrant Trouw De Groene Amsterdammer NRC Hart van Nederland Lokale Pers: Zeeheldennieuws Omroep West Den Haag FM Politiek: Haagse Stadspartij Christenunie PvdA 

Ontstaan van Woonvereniging Roggeveenstraat

Ontstaan van Woonvereniging Roggeveenstraat

Een Woonvereniging begin je niet zomaar. Hieronder staat beschreven hoe de straatgemeenschap ontstaan is. Ontstaan van een straatgemeenschap In 2013 is door een van de bewoners van de straat, een buurtpreventie team opgezet. Veel leden van dit team komen uit onze straat en het was 

Inschrijven

Inschrijven

Het staat je altijd vrij om je interesse aan te geven omtrent het wonen in onze prachtige straat. De woonvereniging draait op mensen die actief participeren en zich in willen zetten voor het collectief. Mocht er een woning vrij komen dan wordt dit gecommuniceerd via 

Contact

Contact

We hebben verschillende mailadressen om de communicatie zo duidelijk mogelijk te houden. Zie hieronder de verschillende contactgegevens. Heb je vragen over de financiën? Mail dan naar onze penningmeester: geldzaken@roggeveenstraat.nl Wil je meer informatie over inhoudelijke zaken? Mail dan het bestuur via: bestuur@roggeveenstraat.nl Toewijzing van woningen. 

Renovatie van de straat

Renovatie van de straat

Binnen de woonvereniging is zelfwerkzaamheid erg belangrijk, een belangrijk onderdeel van de gehele renovatie. De afgelopen jaren hebben we veel grootschalig onderhoud gedaan aan de straat. We hebben nieuwe daken, alle asbest gesaneerd, nieuwe CV-installaties en deels nieuwe ramen het kozijnen. Het vervangen van de